Disclaimer

Montecatini Talent Agency (MTA) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele (off-site) pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van de MTA websites. MTA garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de sites, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij MTA of haar licentiegevers.

Aansprakelijkheid Montecatini
MTA gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de sites.